EduKids

/ kvalitní digičas

Chceme posilovat vzdělání dětí účinným využitím mobilů a minimalizovat tak digitální konzum.

Připravujeme vzdělávací mobilní aplikace pro děti (6-13 let), které místo, aby procvičovaly učivo, tráví zbytečně velké množství času sledováním pohádek, videí/youtube a hraním her na mobilech a tabletech.

Tyto konzumní aktivity podmíníme splněním úkolů z různých vzdělávacích oblastí, které jim vybere rodič nebo učitel.

Procvičování je bez zásahu a potřeby rodiče - ten je z obliga a navíc bude dostávat zprávu se statistikami o pokroku dítěte.

Co aplikace přinese?

Dítě získává větší pocit jistoty, že školní učivo lépe chápe a zvládá.

Má radost, že zažívá úspěch, což přináší motivaci k dalšímu vzdělávání i větší klid a snížení stresu ze zkoušek jak u dítěte, tak u rodičů.

Rodič a vyučující vidí individuální pokrok dítěte ve vybraných oblastech (např. v matematice, finanční gramotnosti, češtině a dalších).

Dítě se učí zodpovědně pracovat s časem i bez přítomnosti rodiče.

Rodič se nemusí s dítětem dohadovat o každou minutu digičasu.

Rodič ví, jaký vliv mají na dítě aplikace, které používá, a do jaké míry jsou nevhodné, či nebezpečné.

Dítě více vnímá nástrahy používání mobilu/tabletu v síti.

Proč to děláme

Úroveň vzdělání

Česka v mezinárodním srovnání je výrazně pod úrovní roku 2003 *

4 a více hodin denně

tráví 35% dětí online u mobilní obrazovky **

2500 predátorů online

osloví 12leté dítě se sexuální nabídkou do 10 dnů od publikování profilu na sociální síti ***

Postřehy z průzkumu

Rodiče mají obavy i špatné zkušenosti, ale neví, co s tím.

Jak jsme daleko a kam směřujeme

Napsali o nás

"Učit se, bavit se, nezblbnout. Jak se vyvíjí edukační aplikace pro děti i rodiče"

"Je digičas pro děti opravdu škodlivý?"

Zdroje statistik: *TIMSS, PISA; **EU KIDS ONLINE IV 2017-2018; ***Produkce filmu V síti