Podpořte nás

Proč podpořit iniciativu EduKids?

Jsme nezisková iniciativa - komunita rodičů a učitelů, která chce vést děti k přínosnému využití obrazovek mobilů a tabletů. Vytváříme volně přístupné mobilní aplikace, které dětem (6-13 let) pomohou minimalizovat digitální konzum, budou posilovat jejich vzdělání a bezpečné chování na Internetu.

Aby aplikace byly správně navrženy, potřebujeme závěry z komunity rodičů.

Aby návrhy aplikací mohly být realizovány, potřebujeme finanční prostředky.

Jak nás můžete podpořit?

Jednorázovým finančním darem

Prostředky budou použity na vytváření aplikací EduKids, adaptaci konkrétních úloh a na propagaci na vzdělávacích akcích. Dar pošlete na níže uvedený účet spolku Kvalitní digičas, z.s.


Pravidelným dárcovstvím

  • Díky Vašim pravidelným darům můžeme rychleji vytvořit aplikace s bohatším výběrem vzdělávacích možností. Pravidelnou podporou přispějete také k rozvoji komunity rodičů a učitelů, kteří tyto aplikace chtějí zapojit do výuky.

  • Prosíme, zadejte trvalý příkaz na uvedené číslo účtu u Fio Banky.

Číslo účtu: 2401706716 / 2010

IBAN: CZ3720100000002401706716

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Vlastník účtu: Kvalitní digičas, z.s.

Děkujeme!

Vaše dary pomohou i Vám. Příspěvky, které nám zasíláte, si jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok, pokud pošlete více než 1000 Kč (2000 Kč v případě právnické osoby).

Jediné, co k tomu potřebujete, je potvrzení o daru, které vám rádi zašleme. V případě Vašeho zájmu uveřejníme poděkování na webu. Pro vystavení potvrzení nebo zájem o zvěřejnění nás prosím kontaktujte.


Dejte o nás vědět dál

Napadá Vás někdo, kdo by mohl mobilní aplikace EduKids pro své děti využít? Máte hodně kolegyň/kolegů v práci, přátel, či známých, kteří mají děti ve věku 6-13 let? Nasdílejte jim více o EduKids.

Darujte své úsilí a pomoc

Připojte se k nám...

  • Pomozte nám definovat aplikace a staňte se součástí hlavního tvůrčího týmu.

  • Pojďte s námi dál šířit myšlenku a přidanou hodnotu aplikací EduKids. Pokud Vás baví komunikace, PR, tvorba newsletteru, FB a nová média, staňte se součástí hlavního tvůrčího týmu.

  • Spolupodílejte se na adaptaci a tvorbě vzdělávacího obsahu a staňte se garantem jedné ze vzdělávacích oblastí.

  • Testujte úvahy a prototypy aplikací, konzultujte s vašimi dětmi, jak aplikaci a jednotlivé úlohy a nastavení vnímají, co jim přináší a co od ní ještě potřebují.

  • Pomozte nám podpořit komunitu rodičů organizováním diskusních fór, sdílením zajímavých dat a informací.

  • Zapojte se do podpory a organizace komunity učitelů, kteří mohou aplikace nejenom svým žákům doporučit a dále je podporovat v jejím využití, ale také přímo ji zapojit do výukového plánu.

Pro jakoukoliv jinou pomoc nebo spolupráci nás můžete kontaktovat:

Děkujeme těmto dárcům

Velice děkujeme paní Taťjaně Svobodové, že doménu edukids.cz věnovala iniciativě EduKids. Táňa také podporuje vzdělávání dětí prodejem didaktických pomůcek na svém eshopu www.a-toys.cz

Podpořili nás

Děkujeme za pomoc také všem těmto úžasným lidem!

Aktivním členům komunity rodičů pro postřehy, připomínky, testování a nápady.


Monice Narovcové za ilustrované průvodce.

Radku Pekařovi a Vítkovi Tučkovi za konzultace pro výběrový mechanismus úloh.

Michalovi Osuskému za konzultaci závěrů HCD a konceptu EduKids.

Vladislavu Skoumalovi za vyjasnění náročných témat DEVELOPMENTu mobilních aplikací.

Karlu Ryšavému, Andree Schvábové za právní a daňové rady při rozhodování zda vytvořit projekt NEZISKOVĚ, či ziskově.

Petře Poupové za daňové poradenství a Martinu Tyšerovi za osvětlení detailních bodů ÚČETNICTVÍ neziskovek.

Tomáši Ditrychovi za doporučení, zda, jak a kdy řešit právní ochranu.

Lukáši Konečnému a Aleně Líškay Králíkové za fundraising tipy.

Karlu Pařízkovi za rady, jak a kdy pracovat s GOOGLE AD GRANTS.

Zuzaně Stošić Prediger za klíčové úvahy pro CENOTVORBU.

Jendovi Žáčkovi za vybrání SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, metodu POSE, odladění se nad STDC, připomenutí REMARKETINGu a definici odpovídající job pozice.

Evě Vejvodové a Lucii Hejhalové za skvělé směrování při tvorbě MARKETINGOVÉ strategie, zakotvení hodnot, BRANDU a komunikačního PLÁNU na 3 měsíce.

Ondrovi Krátkému za zkušenosti a doporučení pro dvoustranné TRŽIŠTĚ.

Věrce Koukalové za probrání konkrétního způsobu práce s KOMUNITAMI rodičů a učitelů.

Kamilu Pošvicovi za donucení k vypočítání ČÍSEL v business modelu a Pavlovi Samčenko za pomoc při HCD, abychom věděli, jak na rozhovory s rodiči.

Robertu Tůmovi za připomínání nadhledu a rozsáhlejší VIZE EduKids.

Martinu Čížkovi za podporu při tvorbě smluvní dokumentace pro převod domény.


A v neposlední řadě našim nejbližším za trpělivé naslouchání našim úvahám.