Rodinná
digidohoda

Co je rodinná digidohoda?

Vzájemná dohoda mezi rodiči a dítětem, specifikující nejenom kolik času a na čem dítě svůj digičas tráví, ale hlavně jak se v online prostoru chovat, jak předcházet nepřijemným, nebo nebezpečným situacím.

Digidohoda je především nástrojem pro posilování vzájemné důvěry.

Na této stránce naleznete krátkou inspiraci pro rodiče, jak přistoupit k uzavření rodinné digidohody.

Digidohoda je připravena ke stažení a vytištění na 1 stranu A4.

Pro nadcházející školní rok 2021/2022 připravujeme dohodu ilustrovanou, vhodnou pro menší děti.

digidohoda.pdf

Jak s digidohodou pracovat


Pro klid duše je dobré si na úvod připomenout, že:

1) každá rodina je jiná,

2) každé dítě je jiné a

3) tato dohoda může být porušována (a s největší pravděpodobností bude),

4) přesto je důležité trvat na jejím dodržování.

Dohodu dává smysl uzavírat s dětmi již kolem jejich 7. - 8. roku, resp. ihned poté, co dostávají svůj vlastní telefon nebo tablet.

Pokud začínáte diskutovat o pravidlech právě v tomto věku, zvyšujete pravděpodobnost, že dítě dohodu přijme a postupně se na ní bude samo více podílet a přinášet nové podněty.


Zapojení dětí do tvorby dohody je klíčovým faktorem, který napomůže většímu dodržování digidohody.

Dohodu, kterou společně formulujete, berte jako věc, která se může v čase měnit. Vzájemně budete testovat její dodržování, užitek, hledat nové věci, které do smlouvy chcete doplnit. Je ale vhodné určit časové období, po které smlouva zůstává v platnosti. Její časté změny jí totiž mohou degradovat.

Důležitým aspektem dohody je její vyváženost. Právě ta přispívá k jejími dodržování. S telefonem v ruce dítěti kázat o online závislosti nelze. Proto nezapomeňte do dohody doplnit body, k nimž se zavazujete vy, jako rodič.

Při uzavírání dohody se zejména se staršími dětmi bavte o aplikacích, které používají.


Zajímejte se o jejich internetové kamarády.


Sledujte kolik času tráví vaše dítě online.


Neočekávejte, že dohodu uzavřete během půl hodiny a na poprvé. Budete pravděpodobně potřebovat více času, vyjasňovat a zpřesňovat jednotlivé body.


Primárně nejde o podepsaný dokument. Dohoda slouží jako zásadní podklad pro diskusi. Přesto akt podpisu je pro děti (zejména ty mladší) poměrně podstatnou součástí, která vaší vzájemné dohodě dodá na vážnosti.

Pamatujte, zákazy nic neřeší. Ochrana dítěte v digiprostoru je efektivní, pokud dítě je připraveno se s rodiči o dané věci bavit, ví, že právě u nich najde pomoc a i přesto, že technologicky třeba nebudete muset umět konkrétní situaci vyřešit, existuje mnoho míst, kam se lze obrátit.

To, co máte pod kontrolou, je váš vzájemný vztah. O ten má smysl pečovat a ten má smysl chránit.