Ilustrovaná Rodinná digidohoda je vhodná zejména pro mladší děti na 1. stupni ZŠ.

Digidohoda je připravena ke stažení a vytištění ve formátu A4 nebo A5.

Rodinná digidohoda v textové podobě - vhodná pro starší děti.

Digidohoda je připravena ke stažení a vytištění ve formátu A4.

Proč uzavírat Rodinnou digidohodu

Technologie a online svět jsou naplno součástí našich životů. Celosvětová pandemie zásadně urychlila a prohloubila používání technologií v životě nás všech, děti již od ranného věku pronikají do digisvěta a online škola tak není jen vzdálenou utopií, ale každodenní realitou.

Přesto je dobré si uvědomit, že online svět vytvořili dospělí lidé pro dospělé, a jako takový tento svět není uzpůsoben dětem a jejich vnímání.

I před pandemií byly telefony a tablety součástí každodenní reality dětí, dostávaly se k jejich užívání již v poměrně útlém věku. Data z roku 2016 ukazovala, že 16 % tříletých a čtyřletých dětí má svůj vlastní tablet a přes 30 % osmiletých až jedenáctiletých má chytrý telefon. Nyní jsme v roce 2021 a procenta rapidně narůstají. Není žádnou výjimkou, že sedmileté děti mají profil na sociálních sítích i přes to, že předpisy vyžadují minimální věk 13 let.

Na jedné straně se tak dětem díky technologiím otevírá obrovské spektrum informací, plné zajímavého, nového, poutavého a přitažlivého, na druhé straně je digisvět bez záruky a plný nebezpečí.

Z našeho pohledu jedinou udržitelnou cestou není děti do tohoto digisvěta nepouštět, ale naučit je se v něm pohybovat - bezpečně, opatrně a vědomě, být jim oporou a sdílet s nimi. K tomu vede i Rodinná digidohoda.

Co je Rodinná digidohoda

Vzájemná dohoda mezi rodiči a dítětem specifikující nejenom kolik času a na čem dítě svůj digičas tráví, ale hlavně popisující jak se v online prostoru chovat, jak předcházet nepříjemným nebo nebezpečným situacím.

Digidohoda je především nástrojem pro posilování vzájemné důvěry. Inspiruje rodiče otevírat s dětmi zásadní témata pro jejich fungování v online světě. Učí je společně hledat odpovědi na otázky nejenom o digisvětě.

Kdy uzavření digidohody dává smysl

Dohodu dává smysl uzavírat s dětmi ve věku 7 až 8 let, resp. ihned poté, co dostávají svůj vlastní telefon nebo tablet.

Pokud začínáte diskutovat o pravidlech právě v tomto věku, zvyšujete pravděpodobnost, že dítě dohodu přijme a postupně se na ní bude samo více podílet a přinášet nové podněty.

Ideální příležitost k uzavření dohody je ve chvíli, kdy dítě dostává svůj první vlastní mobil, či tablet.

Pokud jste v situaci, že Vaše dítě již tablet či telefon má, i pak neváhejte a pusťte se do uzavření Rodinné digidohody. Velmi často dochází k tomu, že pravidla vnímají jinak rodiče a jinak děti. Například představa rodičů o screentimu (čase stráveném u obrazovky telefonu či tabletu) jejich dětí je většinou velmi optimistická až naivní.

Tím, že si společně prodiskutujete jednotlivé kapitoly, ukotvíte, co je pro vás důležité a aktuální a máte možnost přenastavit pravidla na další období.

Co pomáhá

Zapojení dětí do tvorby dohody je klíčovým faktorem, který napomůže většímu dodržování digidohody. Ptejte se, co je pro ně důležité, co potřebují, co je pro ně lákavého v digisvětě.

Dohodu, kterou společně formulujete, berte jako věc, která se může v čase měnit.

Vzájemně budete testovat její dodržování, užitek, hledat nové věci, které do smlouvy chcete doplnit. Je ale vhodné určit časové období, po které smlouva zůstává v platnosti. Její časté změny jí totiž mohou degradovat.

Při uzavírání dohody se zejména se staršími dětmi bavte o aplikacích, které používají. Nechte si aplikace ukázat, podívejte se na jejich hodnocení. Buďte kritičtí, ale zachovejte si otevřenou mysl.

Zajímejte se o jejich internetové kamarády.

Sledujte, kolik času tráví vaše dítě online.

Vězte, že vaše Rodinná digidohoda může být porušována (a s největší pravděpodobností se to stane), přesto je důležité trvat na jejím dodržování a opakovaně se vracet k jednotlivým bodům digidohody.

Jak pracovat s digidohodou

Pravidla a fungování vaší rodiny jsou jedinečná a stejně tak i každé vaše dítě je jiné.

Buďte tedy připraveni na změny a posuny.

Neočekávejte, že dohodu uzavřete během půl hodiny a hned na poprvé. Budete pravděpodobně potřebovat více času, vyjasňovat a zpřesňovat jednotlivé body. Zejména s mladšími dětmi se nám osvědčilo probírat jednotlivé kapitoly digidohody postupně a v několika dnech.

Současně také po probrání určité části digidohody můžete na společné viditelné místo umístit obrázek, který danou část digihohody reprezentuje.

Primárně totiž nejde o podepsaný dokument. Dohoda slouží jako zásadní podklad pro diskusi. Přesto akt podpisu je pro děti (zejména ty mladší) poměrně podstatnou součástí, která vaší vzájemné dohodě dodá na vážnosti.

Závazek ze strany rodiče

Důležitým aspektem dohody je její vyváženost. Právě ta přispívá k jejímu dodržování.

S telefonem v ruce dítěti kázat o online závislosti nelze. Proto nezapomeňte do dohody doplnit body, k nimž se zavazujete také vy jako rodič.

Sledujte, kolik času trávíte online vy. Jaký dáváte vlastně dětem příklad v používání telefonu, zda například běžně používáte aplikace při řízení auta, jestli se u vás doma telefonuje u společného jídla, jakou kulturu používání telefonu sami zavádíte jako vzor.

Jak pracovat s ilustrovanou digidohodou

Ilustrovaná digidohoda je vhodná zejména pro mladší děti.


Každá kapitola v rodinné digidohodě je uvozena hlavní ilustrací. Pokud budete s dítětem digidohodu probírat, využijte obrázky kapitol jako připomínku k tomu, o jakých tématech jste se již společně bavili.


Přestože je Rodinná digidohoda co nejvíce zjednodušená a přizpůsobená dětskému slovníku, používáme v ní výrazy, které mohou být pro děti úplně nové jako například digitální stopa, nudes nebo chatování. Proto jsme na konci digidohody přidali Slovníček a do něj vybrali taková slova, která si určitě zasluhují společnou pozornost. Bavte se o nich, nechte děti samostatně formulovat, co si myslí, že jednotlivé pojmy znamenají, doplňujte….

Zákazy nic neřeší

Ochrana dítěte v digiprostoru je efektivní, pokud dítě je připraveno se s rodiči o dané věci bavit, ví, že právě u nich najde pomoc a i přesto, že technologicky třeba nebudete muset umět konkrétní situaci vyřešit, existuje mnoho míst, kam se lze obrátit.

Technologie sice samy o sobě nejsou dobré, nebo špatné - jsou neutrální. Tím pádem ale umožňují různé chování a velká obezřetnost rodičů je na místě.

To, co máte pod kontrolou, je váš vzájemný vztah. O ten má smysl pečovat a ten má smysl chránit. Online svět, do něhož již od poměrně raného věku pronikají naše děti, je obrovský. A není možné jej mít pod kontrolou. Jako rodiče ale můžeme mít pod kontrolou sebe a své reakce a zejména svou důvěru v životaschopnost vlastních dětí.

Přejeme Vám, ať je digidohoda pro Vás inspirací ke společné diskusi a příležitostí se k tématům online světa s vašimi dětmi vracet.

Budeme rádi za Vaše sdílení zkušeností s uzavíráním a naplňováním Rodinné digidohody.

Tým Edukids.cz

Zdroje

Zdroje inspirace, z nichž jsme vycházeli, jsou primárně ze zahraničí.

Jedná se o konkrétní návrhy dohod mezi rodiči a teenagery ohledně používání mobilních telefonů, či jednoduchou dohodu v podobě digidohody pro starší děti, nebo závazek rodičů vůči dětem:

· https://www.verywellfamily.com/a-sample-cell-phone-contract-for-parents-and-tweens-3288540

· https://www.safekids.com/teen-pledge-for-being-smart-online/

· https://www.safekids.com/contract_parent.htm

Zdroje literatury jsou nepřeberné. Vybíráme například velmi čtivou knihu od Mary Aiken Nebezpečný efekt, nebo knihu Dítě v síti autorů D. Dočekala, J. Mullera, A. Harris, L. Hegera a kol.