Pilotní školy

Proč se přidat mezi pilotní školy

Pilotní školy mají možnost lépe informovat "své" rodiče a skrze své učitele ovlivnit budoucí fungování aplikace, tak aby byl podpořen vztah rodič - dítě - učitel (škola).

Náročnost spolupráce je minimální, jde především o průběžné informování rodičů a učitelů o existenci projektu EduKids a aktivní spolupráce učitelů v Komunitě učitelů.